home

Изложување на производот

Изложувањето на производите во продажниот објект има за цел да ги поттикне на купување потрошувачите кои ќе влезат во продавницата. Бидејќи начинот на кој се изложени производите може да има пресудно значење при одлуката за купување, во Фруктал Мак особено внимание посветуваме на соодветно изложување и означување на Фруцтал производите.

Ги користиме следните типови на изложување:

  • Отворено изложување: рафтови, гондоли, брендирани сталажи Фруктал, Дрво јаболкница Фруктал
  • Затворено изложување: брендирани фрижидери Фруктал или фрижидерите на самиот трговски објект
  • Изложување на палетни позиции означени со соодветен POS материјал   заради зголемување на видливоста на производот (преку годишен закуп или преку учество во леток)
  • Мешовито изложување со истовремено користење на повеќе начини


Rotate left
Rotate right

Copyright © FRUCTAL MAK. All rights reserved