home

Брендирање

Како дел од маркетинг активностите насочени кон градење на корпоративниот идентитет и имиџ на компанијата Фруктал, а со цел да постигнеме препознатливост и впечатливост на брендот Фруктал на пазарот користиме брендирање на: возила, излози на одредени маркети и познати плажи на Охридското крајбрежје во текот на летната сезона.Rotate left
Rotate right

Copyright © FRUCTAL MAK. All rights reserved