home

Историја

Историја 1975-1984

Проширување на производството на нови програми и инвестиции

  • 1980: 1.351 вработен
  • 1981: инвестирање во фабриката за дестилирање Дуплица, Камник
  • 1982: почеток на производство на детска храна Frutek
  • 1984: купување на ладилник во Ириг, Војводина

Copyright © FRUCTAL MAK. All rights reserved