home

Историја

Историја 1985-1994

Пресвртна точка за Фруцтал

  • 1987: почеток на полнење на газирани пијалаци Бибита
  • 1989: полнење на 100% природните сокови во стаклено шише 0,75л
  • 1990: почеток на производство на овошно-житните табли Frutabela како први на пазарот
  • 1992: последици од промени на политичката ситуација по распадот на Југославија; затварање на пазарот и намалување на обемот на производство; намалување на бројот на вработени од 1.500 на 780
  • 1993:
    • Фруктал станува член на Асоцијација на производители на овошни сокови
    • сертификат SGF - Schutzgemeinschaft der Fruchtsaft - Industrie E.V.
  • 1994: стаклено шише 'twist-off' со широко грло наменето за угостителство

Copyright © FRUCTAL MAK. All rights reserved