home

ФРУКТАЛ Мак АД Скопје

Т: +389 2 2785 260
Ф: +389 2 2724 254
E-mail: fructalmak@fructal.com.mk

Калории

  • Висина

  • cm
  • Тежина

  • kg
  • Возраст

  • години
  • BMI

Знаејќи го вашиот Индекс на Телесна Маса (Body Mas Index BMI), можете да дознаете дали сте со прекумерна тежина, со помала тежина од нормалната или пак имате идеална тежина. Вашиот ИТМ (BMI) може да се пресмета со едноставна формула која го калкулира односот на масата и висина на квадрат:

Индекс на телесна маса
18.5Помала тежина од нормалната
18.5 - 24.9Нормална тежина
25.0 - 29.9Бликсу до прекумерна тежина
30.0 - 39.0Сериозна прекумерна тежина
40Сериозно опасна прекумерна тежина

Copyright © FRUCTAL MAK. All rights reserved