home

ФРУКТАЛ Мак АД Скопје

Т: +389 2 2785 260
Ф: +389 2 2724 254
E-mail: fructalmak@fructal.com.mk

Новости

 • МАЈ
  12

  ЗАПИСНИК ОД СОБРАНИЕ на акционери

  Записник од седница на Собрание на акционери на Фруктал Мак АД Скопје одржана 10.05.2016


 • МАЈ
  12

  РЕВИДИРАН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 2015

  Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015.


 • АПР
  08

  ЈАВЕН ПОВИК за свикување на седница на...

  Се известуваат акционерите на друштвото дека седницата на собранието ќе се одржи на ден 10.05.2016 година со почеток во 11 часот, во просториите на Фруктал Мак АД СкопјеAkcija

Akcija2


Copyright © FRUCTAL MAK. All rights reserved