home

ФРУКТАЛ Мак АД Скопје

Т: +389 2 2785 260
Ф: +389 2 2724 254
E-mail: fructalmak@fructal.com.mk

Новости

 • АПР
  16

  ЈАВЕН ПОВИК за свикување на седница на...

  Се известуваат акционерите на друштвото дека седницата на собранието ќе се одржи на ден 15.05.2020 година со почеток во 10:00 часот, во просториите на Фруктал Мак АД Скопје


 • ОКТ
  29

  ЈАВЕН ПОВИК за свикување на седница на...

  Се известуваат акционерите на друштвото дека седницата на собранието ќе се одржи на ден 02.12.2019 година со почеток во 14:00 часот, во просториите на Фруктал Мак АД Скопје


 • МАЈ
  27

  ЈАВЕН ПОВИК за свикување на седница на...

  Се известуваат акционерите на друштвото дека седницата на собранието ќе се одржи на ден 28.06.2019 година со почеток во 11:00 часот, во просториите на Фруктал Мак АД СкопјеAkcija

Akcija2


Copyright © FRUCTAL MAK. All rights reserved