home

ФРУКТАЛ Мак АД Скопје

Т: +389 2 2785 260
Ф: +389 2 2724 254
E-mail: fructalmak@fructal.com.mk

Новости

 • АПР
  30

  ЈАВЕН ПОВИК за свикување на седница на...

  Се известуваат акционерите на друштвото дека седницата на собранието ќе се одржи на ден 30.05.2023 година со почеток во 11:00 часот, во просториите на Фруктал Мак АД Скопје


 • НОЕ
  22

  ЈАВЕН ПОВИК за свикување на седница на...

  Се известуваат акционерите на друштвото дека седницата на собранието ќе се одржи на ден 23.12.2022 година со почеток во 14:00 часот, во просториите на Фруктал Мак АД Скопје


 • ОКТ
  17

  ЈАВЕН ПОВИК за свикување на седница на...

  Се известуваат акционерите на друштвото дека седницата на собранието ќе се одржи на ден 15.11.2022 година со почеток во 11:00 часот, во просториите на Фруктал Мак АД СкопјеAkcija

Akcija2


Copyright © FRUCTAL MAK. All rights reserved