home

Новости

ГОДИШНО СОБРАНИЕ на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје
31.05.2021

ГОДИШНО СОБРАНИЕ на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

Се известуваат акционерите на друштвото дека е одржана седница на собрание на акционери на ден 31.05.2021 година со почеток во 11:00 часот, во просториите на Фруктал Мак АД Скопје, со седиште во с. Моране, ул.5 бр.41, Скопје.

 

Одлуки и материјали од собраниетоCopyright © FRUCTAL MAK. All rights reserved