home

Новости

ЈАВЕН ПОВИК за свикување на седница на Собрание на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје
02.11.2020

ЈАВЕН ПОВИК за свикување на седница на Собрание на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

Се известуваат акционерите на друштвото дека седницата на собранието ќе се одржи на ден 02.12.2020 година со почеток во 14:00 часот, во просториите на Фруктал Мак АД Скопје, со седиште во с. Моране, ул.5 бр.41, Скопје.

 

Кликнете овде за да ги видите материјалите за собраниеCopyright © FRUCTAL MAK. All rights reserved