home

Новости

ЈАВЕН ПОВИК за свикување на седница на годишно Собрание на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје
16.04.2020

ЈАВЕН ПОВИК за свикување на седница на годишно Собрание на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

Се известуваат акционерите на друштвото дека седницата на собранието ќе се одржи на ден 15.05.2020 година со почеток во 10:00 часот, во просториите на Фруктал Мак АД Скопје, со седиште во с. Моране, ул.5 бр.41, Скопје.

 

Кликнете овде за да ги видите материјалите за собраниеCopyright © FRUCTAL MAK. All rights reserved