home

Новости

Промена на претседател на управен одбор
30.12.2011

Промена на претседател на управен одбор

На Акционерското собрание одржано на 30.12.2011 год. беше избран нов Надзорен одбор. Ново избраниот надзорен одбор го разреши од должност Алеш Шкраба и на местото Претседател на Управниот Одбор на Фруктал Мак ад Скопје го именува Зоран Ѓуриќ.


Copyright © FRUCTAL MAK. All rights reserved