home

Новости

 • ПРАВИЛА за наградната игра „ФРУКТАЛ-ЗА НАВИВАЧИТЕ“

  15.07.2013

  Организатор на наградната игра е друштвото за производство, трговија и услуги „ТОТАЛ ПЛУС ЛОГИСТИК“ ДООЕЛ, увоз-извоз, Скопје, со седиште на адреса ул. „Качанички пат“, бр. 254, Визбегово, Бутел.

  повеќе
 • ЈАВЕН ПОВИК за свикување на седница на Собранието на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

  07.11.2012

  Се известуваат акционерите на друштвото дека седницата на собранието ќе се одржи на ден 20.11.2012 година со почеток во 13 часот, во просториите на Фруктал Мак АД Скопје, со седиште во с. Моране, Скопје.

  повеќе
 • Промена на претседател на управен одбор

  30.12.2011

  На Акционерското собрание одржано на 30.12.2011 год. беше избран нов Надзорен одбор. Ново избраниот надзорен одбор го разреши од должност Алеш Шкраба и на местото Претседател на Управниот Одбор на Фруктал Мак ад Скопје го именува Зоран Ѓуриќ.

  повеќе
 • ЈАВЕН ПОВИК за свикување на седница на Собранието на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

  09.12.2011

  Се известуваат сите акционери на ФРУКТАЛ МАК Акционерско друштво за производство, преработка и конзервирање на овошје и зеленчук Скопје со седиште во с.Моране, дека на ден 30.12.2011 година со почеток во 13 часот во просториите на друштвото во с.Моране ќе се одржи вонредно Собрание на акционери.

  повеќе
 • Извршена ресертификација на ISO 9001: 2008

  28.11.2011

  На 4 Октомври 2011 од страна на SGS извршена е ресертификација на системот за управувањето со квалитет ISO 9001: 2008, со што повторно се потврди дека соковите Фруцтал произведени во Македонија се квалитетни и безбедни.

  повеќе


Copyright © FRUCTAL MAK. All rights reserved