home

Новости

 • РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ 2013

  23.05.2014

  Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013 и Извештај на независните ревизори.

  повеќе
 • ЈАВЕН ПОВИК за свикување на седница на Собранието на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

  24.04.2014

  Се известуваат акционерите на друштвото дека седницата на собранието ќе се одржи на ден 20.05.2014 година со почеток во 13 часот, во просториите на Фруктал Мак АД Скопје, со седиште во с. Моране, Скопје.

  повеќе
 • ДОБИТНИЦИ од наградната игра „ФРУКТАЛ-ЗА НАВИВАЧИТЕ“

  19.08.2013

  Целосен список на добитници од наградната игра „ФРУКТАЛ-ЗА НАВИВАЧИТЕ“ (18 август 2013 г. - 12 часот, Кала)

  повеќе
 • ПРАВИЛА за наградната игра „ФРУКТАЛ-ЗА НАВИВАЧИТЕ“

  15.07.2013

  Организатор на наградната игра е друштвото за производство, трговија и услуги „ТОТАЛ ПЛУС ЛОГИСТИК“ ДООЕЛ, увоз-извоз, Скопје, со седиште на адреса ул. „Качанички пат“, бр. 254, Визбегово, Бутел.

  повеќе
 • ЈАВЕН ПОВИК за свикување на седница на Собранието на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

  07.11.2012

  Се известуваат акционерите на друштвото дека седницата на собранието ќе се одржи на ден 20.11.2012 година со почеток во 13 часот, во просториите на Фруктал Мак АД Скопје, со седиште во с. Моране, Скопје.

  повеќе


Copyright © FRUCTAL MAK. All rights reserved