home

Новости

 • ЈАВЕН ПОВИК за свикување на седница на годишно Собрание на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

  27.05.2019

  Се известуваат акционерите на друштвото дека седницата на собранието ќе се одржи на ден 28.06.2019 година со почеток во 11:00 часот, во просториите на Фруктал Мак АД Скопје

  повеќе
 • ЈАВЕН ПОВИК за свикување на седница на годишно Собрание на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

  01.06.2018

  Се известуваат акционерите на друштвото дека седницата на собранието ќе се одржи на ден 25.06.2018 година со почеток во 11:00 часот, во просториите на Фруктал Мак АД Скопје

  повеќе
 • ЈАВЕН ПОВИК за свикување на седница на годишно Собрание на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

  03.05.2017

  Се известуваат акционерите на друштвото дека седницата на собранието ќе се одржи на ден 07.06.2017 година со почеток во 11:00 часот, во просториите на Фруктал Мак АД Скопје

  повеќе
 • ОДЛУКИ ОД СОБРАНИЕ на акционери

  18.01.2017

  Одлуки од седница на Собрание на акционери на Фруктал Мак АД Скопје одржана 12.01.2017

  повеќе
 • ЈАВЕН ПОВИК за свикување на седница на Собранието на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

  20.12.2016

  Се известуваат акционерите на друштвото дека седницата на собранието ќе се одржи на ден 12.01.2017 година со почеток во 14:30 часот, во просториите на Фруктал Мак АД Скопје

  повеќе


Copyright © FRUCTAL MAK. All rights reserved