home

Новости

 • ЈАВЕН ПОВИК за свикување на седница на Собрание на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

  02.11.2020

  Се известуваат акционерите на друштвото дека седницата на собранието ќе се одржи на ден 02.12.2020 година со почеток во 14:00 часот, во просториите на Фруктал Мак АД Скопје

  повеќе
 • ЈАВЕН ПОВИК за свикување на седница на годишно Собрание на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

  16.04.2020

  Се известуваат акционерите на друштвото дека седницата на собранието ќе се одржи на ден 15.05.2020 година со почеток во 10:00 часот, во просториите на Фруктал Мак АД Скопје

  повеќе
 • ЈАВЕН ПОВИК за свикување на седница на Собрание на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

  29.10.2019

  Се известуваат акционерите на друштвото дека седницата на собранието ќе се одржи на ден 02.12.2019 година со почеток во 14:00 часот, во просториите на Фруктал Мак АД Скопје

  повеќе
 • ЈАВЕН ПОВИК за свикување на седница на годишно Собрание на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

  27.05.2019

  Се известуваат акционерите на друштвото дека седницата на собранието ќе се одржи на ден 28.06.2019 година со почеток во 11:00 часот, во просториите на Фруктал Мак АД Скопје

  повеќе
 • ЈАВЕН ПОВИК за свикување на седница на годишно Собрание на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

  01.06.2018

  Се известуваат акционерите на друштвото дека седницата на собранието ќе се одржи на ден 25.06.2018 година со почеток во 11:00 часот, во просториите на Фруктал Мак АД Скопје

  повеќе


Copyright © FRUCTAL MAK. All rights reserved