home

Новости

 • ЈАВЕН ПОВИК за свикување на седница на Собрание на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

  28.02.2022

  Се известуваат акционерите на друштвото дека седницата на собранието ќе се одржи на ден 29.03.2022 година со почеток во 11:00 часот, во просториите на Фруктал Мак АД Скопје

  повеќе
 • ЈАВЕН ПОВИК за свикување на седница на Собрание на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

  03.11.2021

  Се известуваат акционерите на друштвото дека седницата на собранието ќе се одржи на ден 03.12.2021 година со почеток во 14:00 часот, во просториите на Фруктал Мак АД Скопје

  повеќе
 • ГОДИШНО СОБРАНИЕ на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

  31.05.2021

  Се известуваат акционерите на друштвото дека е одржана седница на собрание на акционери на ден 31.05.2021 година со почеток во 11:00 часот, во просториите на Фруктал Мак АД Скопје

  повеќе
 • ЈАВЕН ПОВИК за свикување на седница на годишно Собрание на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

  29.04.2021

  Се известуваат акционерите на друштвото дека седницата на собранието ќе се одржи на ден 31.05.2021 година со почеток во 11:00 часот, во просториите на Фруктал Мак АД Скопје

  повеќе
 • ОДЛУКА на НАДЗОРЕН ОДБОР

  01.04.2021

  Одлука за назначување лице за контакт со инвеститори

  повеќе


Copyright © FRUCTAL MAK. All rights reserved