home

Историја

Историја 1965-1974

Интензивно инвестираше во технологија која Фруктал ја разви до перферкција

  • 1968:
    • модернизација на фирмата
    • линија за полнење на сокови во кеса Doypak
  • 1970: 732 вработени
  • 1971: спојување со претпријатието Алко
  • 1973: купување на ладилник во Челиќ (БиХ)
  • 1974: почеток на производство на сокови за деца - Frutek

Copyright © FRUCTAL MAK. All rights reserved