home

Историја

Историја 1955-1964

Патот кон индустриско производство

  • 1955: преименување во Фруцтал, овошно-ликерски комбинат Ајдовштина
  • 1956: 251 вработен; реконструкција и модерницазија на компанијата
  • 1962: транзиција кон вистинско индустриско производство
  • 1963:
    • изградба на нови производни и магацински капацитети
    • набавка на линијата Mayer
    • првата стокова марка Dvojni C

Copyright © FRUCTAL MAK. All rights reserved