home

Историја

Историја 1995-2000

Продолжување на успешниот пат

 • 1995: сертификат за квалитет ИСО 9001
 • 1996:
  • Фруктал добива статус на акционерско друштво во сопственост на 7.120 акционери
  • воведување на литарска амбалажа со капаче 'Re-cup'
 • 2000:
  • воведување на нова технологија за асептично полнење на пијалаци во пластика за стоковата марка FRUC
  • купување на претпријатие во Македонија - Фруктал Мак

Copyright © FRUCTAL MAK. All rights reserved